translation company


Kontakt


Radoslav Ostřížek
Mobil: +420 602 845 247
Email: ostrizek@inexfloor.cz

Technické parametry

tloušťka podlahoviny ANICO:10 mm (20)
třída hořlavosti:těžko hořlavý
třída vytváření dýmu:Q1 - slabě dýmící
střední Shoreova tvrdost:D - tvrdost 42
pevnost tlaku:min. 80 MPa (pojezd vysokozdvižnými vozíky o nosnosti 8 t)
maximální zatížení:1000 N/cm2
tepelná vodivost:0,25 W/mK
tepelný rozsah prostředí:0°C - 100°C
odpor prostupu tepla:0,056 m2 K/W
vodotěsnost:100 %
obsah vinylchloridu:0
vhodnost použití dle DIN EN 685:třída 34/43 intenzita využívání velmi silná
vhodnost použití dle DIN EN 649:třída 34/43 intenzita využívání velmi silná
stupeň opotřebení:T

Chemická odolnost

Výběr chemických odolností dle DIN EN 423:

syntetický čistící prostředek:odolný
jádrové mýdlo:odolný
25 % amoniak:odolný
peroxid vodíku:odolný
chlornan sodný:odolný
soli, cukry:odolný

Vlastnosti

Mechanické namáhání

Jak již bylo výše uvedeno, není podlaha ANICO choulostivá na měžné mechanické nebo dynamické namáhání. Jako elastomer je všakcitlivá na poškrábání nebo pořezání, způsobené např. patkami palet s ostrými hranami nebo hřebíky vyčnívajícími z břemen vlečených po podlaze. Tyto škrábance a rýhy však nemají další vliv na velkou elasticitu materiálu

Dynamické zatížení

Je potřeba počítat s tím, že při jízdách s prostředky, které jsou vybaveny tvrdými plnými pneumatikami (kola Vulkolan), může dojít k viditelným stopám a při určitých jízdních manévrech (rychlý rozjezd, otáčení na místě adpo.) k silnému vývinu tepla a tím k přitaveninám z kola. Toto znečištění může být a zůstane viditelné, nemá však žádný vliv na kvalitu a trvanlivost systému ANICO.

Statické zatížení - klidové zatížení

Z výsledků zkoušek vyplívá, že krytina ANICO vykazuje jako elastomer určitou vlastnost vtisku. Může se stát, že při vyšším a delší dobu trvajícím zatížení (např. těžkými přepravními prostředky, které jsou odstaveny, nebo těžkými břemeny na malých úložných plochách) podlaha vykazuje vtisky, které se ale po odstranění břemene až na zpravidla sotva viditelný "zbytkový vtisk" ztratí.
U strojů, regálů apod., které překračují přípustné zatížení přibližně 10 N/mm2, musí být plochy stojek odpovídajícím způsobem zvětšeny.

Působení horka

Jak již bylo výše uvedeno, nemůže být podlaha trvale vystavena vysokým teplotám. Je třeba se vyhnout každému i lokálnímu oteplení na více než +150°C. Podlaha by proto měla být v místech, kde se stále svařuje nebo řeže a kde na podlahu dopadají stříkance o těpůlotě přes 150°C, opatřena odpovídajícím zakrytím - stačilo by zakrytí jednoduchým lepenkovým kartonem.

Technologie pokládky desek ANICO

Jako podklad je možné využít beton, cementový potěr, epoxidovou stěrku, popř. epoxidovou vyrovnávku, anhydritový potěr, dřevěnou podlahu nebo i další vrstvu desek ANICO. Podklad se upraví a vyrovná (brokováním, frézováním, ručním dobroušením). Připravený podklad musí být suchý, rovný, bez ostrých hran a výstupků, zbavený všech nečistot, kapalin. Podklad se ošetří epoxidovou, polyuretanovou nebo latexovou penetrací. K jeho finálnímu vyrovnání se použije cementová vyrovnávka obdobně jako pod dlažbu. Obkládané stěny musí mít betonový povrch nebo jádrovou omítku.
Desky ANICO se lepí dvousložkovým polyuretanovým lepidlem. Následně se vytvoří fabion a detaily okolo prostupů, technologií apod.
Spáry se spojí vulkanizací za studena pomocí speciální chemikálie ANICO-SEAL, která naleptá desky a ty se slepí. Po svaření se spoje na jiné konstrukce zatmelí chemicky odolnými tmely.